Välkommen till Jogersögruppen!

Den som vill förändra sitt liv måste börja med att förändra sig själv. Han måste börja med att ta ansvar för sina egna handlingar.