ADDIS Ung

2017-08-13 av Håkan Ringfoss.

Jogersögruppen kan numer på uppdrag också göra ADDIS Ung-utredningar. Det går bra att beställa en utredning av oss även om ungdomen inte är placerad på Jogersö. Kontakta föreståndare Jörgen Fohlin för ytterligare information.

ADDIS Ung är uppbyggt kring ICD-10 (International Classification of Diseases and Related Health Problems, WHO 1993) och DSM-IV (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, utgiven av Amerikanska Psykiatriska Läkarsällskapet, APA 1994). Intervjun täcker in deras diagnostiska kriterier för skadligt bruk/missbruk och beroende av psykoaktiva droge inklusive alkohol.

 

ADDIS Ung består av en allmän del samt händelseorienterade frågor, vilka belyser den intervjuades förhållanden till alkohol/droger och om kriterierna för skadligt bruk/missbruk eller beroende är uppfyllda.

 

All text är baserad på ungdomens egna uppgifter som framkommit under ADDIS Ung-intervjun.

 

ADDIS Ung är uppdelat enligt följande:

 

  • Födelsedata, familj, skol-/arbetssituation m.m.
  • Stress, dvs frågor ställs om psykosociala problem under det senaste året.
  • Ångest och depression. Indikatorer både på ångest och depression kan vara intimt förknippat med alkohol, läkemedel och narkotika.
  • Koffein, nikotin, mat samt spel.
  • Alkohol, läkemedel och narkotika