SSIL Kvalitetsindex

2017-09-19 av Håkan Ringfoss.

Som en del i Jogersögruppens kvalitetsarbete är vi med i branschens största och helt oberoende kvalitetsverktyg SSIL Kvalitetsindex. Genom detta får vi återkoppling på placerande kommuners uppfattning om genomförda placeringar och vi får också en jämförelse med andra verksamheter inom Kvaitetsindex. Vi har nu varit med en tid och vi kan se en klart uppåtgående kurva, där vi i senaste rapporten för första gången gick förbi riksgenomsnittet. Men vi nöjer oss inte med det. Vi fortsätter vårt kvalitetsarbete för att bli ännu bättre och ser varje rapport som en ny möjlighet att se var vi kan förbättra oss ytterligare.

Nedantående siffror är hämtade från Kvalitetsrapporten i mars 2017 och redovisar medelbetyg på respektive fråga för Jogersögruppen samt, inom parentes, för samtliga övriga intervjuade verksamheter.

 

Medelbetyg för samtliga frågor (av 10 möjliga):                            8.2 (8.1)

Fråga 3a. Information om verksamheten                                       6.7 (8.0)

Fråga 4. Mottagande och introduktion                                           8.0 (8.5)

Fråga 5. Verksamhetens arbete kring behandlingsplan                8.6 (7.9)

Fråga 6. Verksamhetens omvårdnadsinsatser                              8.6 (8.3)

Fråga 7. Verksamhetens arbete med att motivera klienten           8.8 (8.0)

Fråga 8. Social kontroll                                                                  8.0 (8.1)

Fråga 9. Arbete och studier                                                           8.0 (8.2)

Fråga 10. Fritidsaktiviteter                                                              8.0 (7.9)

Fråga 11. Nätverksarbete                                                               7.6 (8.0)

Fråga 12. Uppföljning och rapportering kring klienten                    8.2 (8.1)

Fråga 13. Utslussning                                                                    0.0 (7.9)

Fråga 14. Placeringens lämplighet                                                 9.0 (8.1)

Fråga 19. Helhetsbedömning                                                         8.4 (8.0)

 

Se hela rapporten:

http://www2.sjukvardsinformation.net/pdfki/928157_9001_2017-03-14_112740_2.pdf