DSC_0409

Verksamhet

Skola

Alla ungdomar erbjuds en daglig verksamhet som ska vara anpassad till deras behov och egna önskemål. Vi ser primärt att alla ungdomar går i skolan på dagarna, och utifrån den kunskaps-/utbildningsnivå de befinner sig på ordnar vi kontakt med lämpligt skolalternativ. Om det rör sig om grundskola jobbar vi framför allt med Breviksskolan i Oxelösund, och om det är gymnasium anpassar vi oss efter individuella förutsättningar och programutbud. Alla befintliga gymnasiealternativ finns i Nyköping.

 

Praktik

Skulle det visa sig att skola inte är aktuellt, eller om skolgången havererar, ska annan strukturerad verksamhet erbjudas skyndsamt. Hur detta ska utformas utgår från ungdomarnas behandlingsmålsättningar och individuella behov. Personalens uppgift är att se till att en riktig matchning görs och sedan att följa och coacha ungdomen över tid och se till att rätt anpassningar till ungdomens förutsättningar hela tiden görs. Personalen ska också vara den som ser till att ungdomen trivs och utvecklas på sin dagliga verksamhet och att regelbundna avstämningsmöten hålls.

För mer information om behandlingsmetoder och verksamhetsbeskrivning, var vänlig att gå in på respektive underrubrik.