DSC_0146

Behandlingsmetod

Vi arbetar utifrån ett kognitivt beteendeteoretiskt förhållningssätt genom t ex miljöterapi, ART, Det nya vägvalet, drog- och motivationsprogram och psykologsamtal.

I miljöterapi är det en central uppgift att förmedla erfarenheter till ungdomarna, erfarenheter av relationer och situationer som gör att deras kunskap kring sina problembeteenden ökar. Det är viktigt att personalen i situationer stannar upp, speglar och medvetandegör händelsekedjor så att ungdomen om möjligt kan förstå vad som hänt och vad som ungdomen kan göra annorlunda.

Miljöterapin måste vara enhetlig, d v s ungdomarna skall efterhand kunna uppfatta mönster i personalens handlande; de skall kunna förutse hur personalen hanterar olika typer av situationer. På så vis blir tillvaron förutsägbar och ungdomen kan lära sig av det.