ADL-träning

ADL är det dagliga livets aktiviteter som återkommande rör personlig vård, kommunikation och aktiviteter kring boende och dess skötsel. Regelbunden ADL-träning ger ungdomarna möjlighet till ökat självförtroende och självständighet. Träningen är individuellt anpassad och riktas till var och en utifrån den enskildes behov. Det kan ske både i grupp och enskilt och syftar till att främja ungdomens självständighet och ansvarstagande.

Det är viktigt att ungdomarna ska kunna utföra och delta i åldersadekvata aktiviteter som han vill eller förväntas utföra i sitt dagliga liv.