Motivation

Vår motivationsprocess handlar om förtroende, feedback, förstärkning och förändring och tillsammans utgör de grunderna i den motivationsprocess som vi tänker löper genom varje behandling. Dessa faktorer bör vi som behandlare vara uppmärksamma på genom hela behandlingen. Motivation är inte något som är knutet till inledningen, utan något som man aktivt måste arbeta med under hela perioden. Själva poängen är att vi måste jobba för att bibehålla kvaliteten på alla fyra faktorer genom hela behandlingsprocessen, annars kommer vi någonstans under resans gång förlora behandlingsrelationen med ungdomen.

Som en viktig del i motivationsprocessen erbjuder vi samtal om kriminalitet med syfte att skapa en funktionell behandlingsrelation med ungdomen samt givetvis att minska riskerna för återfall. Vi går igenom olika avsnitt, exempelvis aktuella brott, brottsoffer, relationer, kommunikation, känslor och droger. Vi erbjuder även en annan typ av samtal om kriminalitet, där vi genom brottsanalyser kartlägger problem som ungdomarna jobbar med i olika övningar. Det kan bland annat vara: problemlösning, attityder och värderingar, tänkande, sociala färdigheter, självkontroll, sätta upp egna mål och återfallsprevention.