Psykolog

Jogersögruppen HVB samarbetar med erfarna psykologer på konsultbasis och på så vis kan vi erbjuda både kvalificerat samtalsstöd och breda psykologutredningar.

Har du frågor angående eventuell neuropsykiatri och/eller känslomässig- eller kognitiv utveckling, hör av dig så kan vi hjälpa dig.