Verksamhetsbeskrivning

Jogersögruppen HVB är ett ungdomshem som ligger i Södermanland, elva mil söder om Stockholm i kustpärlan Oxelösund. Vi har bedrivit vår verksamhet sedan januari 2005. Jogersögruppen är ett litet behandlingshem med endast fyra platser, där vi i möjligaste mån vill skapa en så hemliknande miljö som möjligt med tydliga och hållbara ramar. Vi strävar efter att ett fåtal vuxna jobbar med ungdomarna vilket vi tror lättare skapar trygga och stabila relationer mellan personal och ungdom

Vi vill ha en öppen och förtroendefull boende- och förändringsmiljö, som kännetecknas av ett långsiktigt tänk. Ungdomarna bör själva känna att här har de de bästa förutsättningarna att må bra och att de därför vill stanna över tid. Ungdomarna, som är pojkar mellan 14 och 20 år, är placerade enligt SoL och LVU.

Vi jobbar med en tydlig struktur med fasta tider och förutsägbara rutiner. Teckenekonomisystemet gör att ungdomarna stärks i ett bra uppförande och får direkt återkoppling på det de gör under dagarna.

Vi lägger stor vikt vid välarbetade och individuellt utformade genomförandeplaner, som vi alltid gör tillsammans med ungdomen, föräldrar och placerande kommun. För ungdomen blir genomförandeplanen ett mycket viktigt levande dokument, den röda tråden i behandlingen, som rätt använd visar eleverna deras framsteg. Det är viktigt att genomförandeplanen stäms av och revideras regelbundet, så att den alltid hålls aktuell.

Vi vill ha en tät och löpande dialog med placerande kommun och med ungdomens eget nätverk. Kommunikation är mycket viktigt och vi jobbar därför alltid med skriftliga månadsrapporter och täta avstämningsmöten. Allt för att ungdomen i slutänden ska få den bästa behandlingen.